KD Střelnice Kino Vrchlabí Instagram Facebook

KANCELÁŘ - otevřeno pro veřejnost

PONDĚLÍ - ČTVRTEK    8.30  - 15.00

Chcete-li mít jistotu, že nebudeme na jednání, na poště, nebo nestavíme hlediště na večerní akci, zavolejte a domluvte si přesný čas vaší návštěvy.

A samozřejmě nás najdete vždy 30 min před akcí v předsálí u pokladny nebo v kanceláři:)

TEL.: 499 422 126

kontakt

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí
Vančurova 378
543 01 Vrchlabí

IČO: 13584201 

DIČ: CZ13584201

tel.: 499 422 126                                                                                                              

číslo účtu: 107-5695430287/0100

 

ŘEDITEL

 Bc.Vladimír Jindra

e mail: kdreditel@muvrchlabi.cz  

 

ASISTENTKA ŘEDITELE - kancelář / vstupenky/ předprodej / inzerce časopisu PULS, administrace VU3V: 

Martina Houžvičková

e mail: kdstrelnice@muvrchlabi.cz 

tel.: 499 422 126

 

EVENT MANAGER  / REDAKCE ČASOPISU PULS:

Lucie Veselá    

e mail.: lucie.strelnicevrchlabi@gmail.com

 

obecné dotazy: Bc. Vladimír Jindra mail: kdreditel@muvrchlabi.cz

 

Střelnice promítá | ACR DESIGN - náš filmový partner

Dramaturg:  Vladimír Jindra (večerní filmy, filmy před obědem, ozvěny anifilmu, školní projekce etc.)

 

Virtuální univerzita třetího věku / lektoři:  Vladimír Jindra - Simona Borůvková - Iva Studecká

Koordinátor VU3V: Martina Houžvičková

https://www.strelnicevrchlabi.cz/kontakt/

 

Rezervace a prodej vstupenek:

web: www.strelnicevrchlabi.cz

tel.: 499 422 126 / e-mail: kdstrelnice@muvrchlabi.cz

Vstupenky je dále možno zakoupit vždy hodinu před akcí.

 

GPS poloha: 50°37'53.61"N; 15°36'41.21"E

 

PRONÁJEM

Vymezení cenových pásem: Běžná výše pronájmu je uvedena tučně (je-li).

Snížení pronájmu je možné pouze v těchto případech:

1) akce spolupořádaná s KD Střelnice; 

2) charitativní akce s dobrovolným vstupným;

3) vzdělávací / osvětová akce pro děti a studenty.

Platný ceník  (ceny jsou včetně 21% DPH)

CENÍK PODNÁJMU  

 

Platný od: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

místo

 

Cena (včetně DPH)

 

poznámka

předsálí  (A)

/dle charakteru akce/

 

500 - 2600,- Kč

 

průchod do restaurace / popř. otevřený bar možný

 

 

 

 

 

velký sál včetně přísálí, jeviště + A

 

1000 - 8500,- Kč

 

nutná přítomnost technika

předávací / přebírací akt s technikem

 

250,- Kč / akce

 

 

 

kauce (pro případ poškození majetku)

 

 

4000,- / akce

 

 

klubovna I a II

 

100 / hod.

 

 

malý sál

 

200 / hod

 

 

půda

 

200 / hod.

 

 

 

 

 

 

 

hudební klub KOTELNA / solo

 

2500,- / akce

 

 

(obsluha baru po dohodě)

 

 

 

 

 

hudební klub KOTELNA / s velkým sálem

 

1000 - 2000,- / akce

 

 

zvuková aparatura

 

500 - 2000,- / akce

 

 

technik (zvuk, světla, projekce atd.)

 

100 - 500,- / akce

 

 

požární hlídka

 

100,- / hod./ os.

 

 

šatnářka

 

100,- / hod./ os.

 

 

úklid nad běžný rámec

 

200,- / hod.

 

 

technický materiál

 

100 -1000,-Kč ks / den

 

předávací protokol 

 

POZNÁMKY:

Pro standardní podnájmy platí zvýrazněné částky (ostatní po dohodě).

Snížené ceny platí pouze pro vzdělávací a umělecké instituce, charitativní a jiné dobročinné akce, kde se buď nevybírá vstupné, nebo je dobrovolné, popř. symbolické nebo je kulturní dům spolupořadatelem.

 

UPOZORNĚNÍ PRO PODNÁJEMCE:

Dekorace, popř. jiný materiál lze bezplatně uskladnit v prostorách KD Střelnice pouze den před akcí a den po akci. V ostatních případech bude podnájemci naúčtována částka 250,- Kč / den. Dále je nezbytné dodržovat smluvený čas návozu a odvozu materiálu (sankce 500,- Kč).

A JAK SE UMÍME PROMĚNIT...

Hlediště s prostorem před jevištěm

    

Hlediště s elevací zmenšené

Hlediště kino projekce

Hlediště 420 míst / max. kapacita bez elevace

Konferenční uspořádání

Klubovna

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

KULTURNÍHO DOMU STŘELNICE & KINA KARTONKA 1904

Textová část:

Kulturní dům Střelnice zajišťuje kulturní, vzdělávací a společenské akce a plní relaxačně zážitkovou funkci města Vrchlabí. V post-covidové době se návštěvnost roku 2022 začala pomalu vracet k číslům obvyklým před rokem 2020. V minulém roce jsme tedy evidovali 21 000 návštěvníků akcí v produkci KD Střelnice a 13 500 diváků v kině Kartonka (nový prostor osazený digitální technologií DCI a 7.1. zvukem fungující od března 2022).

V kině Kartonka se z 90 % na dosažené návštěvnosti podílely filmy a dokumenty, zbývající díl vytvořily besedy, koncerty a ochotnická divadelní představení.

Kulturní dům Střelnice vygeneroval vysoká návštěvnická čísla touto programovou skladbou:

 • divadelní představení
 • dopolední divadelní představení pro MŠ a I. stupně ZŠ
 • besedy a debaty
 • koncerty | klasická hudba, pop, rock, alternativa, jazz aj.  
 • kurzy tance a společenské výchovy
 • taneční kurzy základních škol
 • taneční pro manželské a spřátelené páry
 • taneční revue
 • Univerzita třetího věku |přednášky, výlety, promoce, besedy, testy, poradentsví aj.
 • kurzy paměti, jogy a další akce pro seniory
 • vánoční pořady
 • seniorské večery
 • maturitní plesy
 • firemní plesy
 • firemní večírky
 • módní přehlídky
 • konference a jiná nárazová setkání s požadavkem na vysoký počet účastníků
 • jevištní zkoušky dramatického oboru ZUŠ Karla Halíře
 • jevištní zkoušky tanečního oboru ZUŠ Karla Halíře
 • akce v gesci Města Vrchlabí | Sportovec roku, besedy s občany, akce, aj.

 

Kulturní dům Střelnice v roce 2022 pokračoval v podpoře vrchlabských spolků

 • Horal, Horálek, Fotospoušť, Okrašlovací spolek Vrchlabí, z.s. Včela, divadelní spolky Vlastík, Lipany, Krychličky a prostorách Kartonky spolek Divadelní klub a petanquový klub Vrchlabí a prostor Střelnice využili i jednotlivci využívající klubovny pro osobní hudební, výtvarný či jiný rozvoj. V dalších prostorách byly realizovány dílny, studentské workshopy i workshopy pořádané ve spolupráci s dalšími subjekty, filmové dílny a KD Střelnice pro řadu subjektů sloužila jako startovací místo pro venkovní akce.

Na dalších místech města Vrchlabí Kulturní dům Střelnice uspořádal např. XXVII. ročník Vrchlabského hudebního léta v prostorách kláštera sv. Augustina (série nedělních letních koncertů klasické hudby), dále Folklórní ozvěny (srpen, náměstí Míru), Živé náměstí (červenec, nám. Míru), Májové náměstí (květen, nám. Míru)…  

 

Hospodaření Kulturního domu Střelnice a prostoru Kartonka v roce 2022

 

HLAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST: 

Celková návštěvnost (KD Střelnice 21 040 a 13 500 Kartonka): 34 540 os.

Náklady:  10,628.416,48 Kč

Výnosy:  10,413.531,55 Kč 

Skladba výnosů:

nájmy 598.691,43 Kč

dary 493.602,14 Kč

příspěvek zřizovatele 5,250.000 Kč

dotační oprávky 183.618 Kč

mzdové náklady celkem: 2,800.403 KČ (7 osob podílejících se na 5,5 úvazku.)

dohody o provedení práce: 383.858 KČ

Výsledek hospodaření za hlavní činnost:  -214.884,93

 

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST:

Náklady: 943.202,87,- Kč

Výnosy: 1,158.087,80,-Kč  
Výsledek za hospodářskou činnost: 214.884,93,- Kč 

 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2022 skončil jako vyrovnaný.

 

 

                                

 


 

 

 

 

Partneři

Škoda Auto
Generální partner vrchlabského hudebního léta
Partner kultruního domu střelnice
ACR design Pekviz Caffé Botta hudy.cz Kozí plácek 127 U Zvonu Jona drinks CAPARTI Srub pod Medvědínem ČEZ ATL Elektro Kavárna 7 štítů profi-sklo.cz Light Guide Systems Česká spořitelna Kněžická chalupa Nemocnice Vrchlabí