KD Střelnice Kino Vrchlabí Instagram Facebook

KANCELÁŘ - otevřeno pro veřejnost

PONDĚLÍ - ČTVRTEK    8.30  - 15.00

Chcete-li mít jistotu, že nebudeme na jednání, na poště, nebo nestavíme hlediště na večerní akci, zavolejte a domluvte si přesný čas vaší návštěvy.

A samozřejmě nás najdete vždy 30 min před akcí v předsálí u pokladny nebo v kanceláři:)

TEL.: 499 422 126

kontakt

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí
Vančurova 378
543 01 Vrchlabí

IČO: 13584201 

DIČ: CZ13584201

tel.: 499 422 126                                                                                                              

číslo účtu: 107-5695430287/0100

 

ŘEDITEL

 Bc.Vladimír Jindra

e mail: kdreditel@muvrchlabi.cz  

 

ASISTENTKA ŘEDITELE - kancelář / vstupenky/ předprodej / inzerce časopisu PULS, administrace VU3V: 

Martina Houžvičková

e mail: kdstrelnice@muvrchlabi.cz 

tel.: 499 422 126

 

EVENT MANAGER  / REDAKCE ČASOPISU PULS:

Lucie Veselá    

e mail.: lucie.strelnicevrchlabi@gmail.com

 

obecné dotazy: Bc. Vladimír Jindra mail: kdreditel@muvrchlabi.cz

 

Střelnice promítá | ACR DESIGN - náš filmový partner

Dramaturg:  Vladimír Jindra (večerní filmy, filmy před obědem, ozvěny anifilmu, školní projekce etc.)

 

Virtuální univerzita třetího věku / lektoři:  Vladimír Jindra - Simona Borůvková - Iva Studecká

Koordinátor VU3V: Martina Houžvičková

https://www.strelnicevrchlabi.cz/kontakt/

 

Rezervace a prodej vstupenek:

web: www.strelnicevrchlabi.cz

tel.: 499 422 126 / e-mail: kdstrelnice@muvrchlabi.cz

Vstupenky je dále možno zakoupit vždy hodinu před akcí.

 

GPS poloha: 50°37'53.61"N; 15°36'41.21"E

 

PRONÁJEM

UPOZORNĚNÍ PRO PODNÁJEMCE:

Dekorace, popř. jiný materiál lze bezplatně uskladnit v prostorách KD Střelnice pouze den před akcí a den po akci. V ostatních případech bude podnájemci naúčtována částka 500,- Kč / den. Dále je nezbytné dodržovat smluvený čas návozu a odvozu materiálu (sankce 500,- Kč).

CENÍK OD 1.1.2024

Kulturní dům Střelnice

Částky v závorce značí akce charitativní, popř. spolupořádané, vzdělávací, pořádané městskými organizacemi

předsálí (500) - 2600,-

velký sál (3500) - 15 000,-  (včetně předsálí)

kauce pro případ poškození majetku 5 000,-

malý sál 300,- / h

 

Hudební klub Kotelna (1000) - 3500 / 4000,- 

 

Personál

technik 300 - 1000,-

požární hlídka 200,- / h

šatnářka 200,- / h

 

Kino KARTONKA 1904

Firemní / privátní pronájmy / včetně promítání:

- víkend (PÁ, SO) prime time (od 17 - 21.30) 5 – 12 000 tis. + poplatek distributorovi (od 1 do 3 tis. za film) 

- víkend do 16.00 pronájem 3 tis.  + poplatek distributorovi

- pracovní den, kromě pondělí, pronájem od 2 - 3 tis. + poplatek distributorovi

 

KINO - komerční reklamní projekce:

Kino KARTONKA nabízí statický a video obsah před filmy.

Vyšší zpoplatnění je motivováno neobtěžováním diváků řetězením řady reklam. Naším cílem je prostor před očima diváků stále nechat velmi čistý kulturní zážitek (je to náš velký bonus, který diváci kvitují pozitivně). Promítat začínáme v čase avitzovaném na plakátě.

Dramaturgie komerčního využití filmové projekce:

Jeden statický motiv, jedno komerční / reklamní video 20 sec. (max. 40 sec - běžná praxe), filmové trailery a následně film.

Cena:

statický obraz 20 sec.

víkendové dny (pá, so) 8x + 8x všední den v měsíci:  20 000,- / 3 měsíce  (následně 6 měsíců, 12 měsíců)

všední dny 16x opakování v měsíci: 12 000,-

video 20 sec.

víkendové dny (pá, so) 8x + 8x všední den v měsíci:  50 000,- / 3 měsíce  (následně 6 měsíců, 12 měsíců)

všední dny 16x opakování v měsíci: 30 000,-

Navrženou úpravou reagujeme na zdražení kompletně všech vstupů do chodu Kulturního domu Střelnice a Kina Kartonka, které musíme od nového roku řešit jedním ze způsobů, kterým disponujeme.

A JAK SE UMÍME PROMĚNIT...

Hlediště s prostorem před jevištěm

    

Hlediště s elevací zmenšené

Hlediště kino projekce

Hlediště 420 míst / max. kapacita bez elevace

Konferenční uspořádání

Klubovna

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

2022

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE & KINO KARTONKA 1904

Textová část:

Kulturní dům Střelnice zajišťuje kulturní, vzdělávací a společenské akce a plní relaxačně zážitkovou funkci města Vrchlabí. V post-covidové době se návštěvnost roku 2022 začala pomalu vracet k číslům obvyklým před rokem 2020. V minulém roce jsme tedy evidovali 21 000 návštěvníků akcí v produkci KD Střelnice a 13 500 diváků v kině Kartonka (nový prostor osazený digitální technologií DCI a 7.1. zvukem fungující od března 2022).

V kině Kartonka se z 90 % na dosažené návštěvnosti podílely filmy a dokumenty, zbývající díl vytvořily besedy, koncerty a ochotnická divadelní představení.

Kulturní dům Střelnice vygeneroval vysoká návštěvnická čísla touto programovou skladbou:

 • divadelní představení
 • dopolední divadelní představení pro MŠ a I. stupně ZŠ
 • besedy a debaty
 • koncerty | klasická hudba, pop, rock, alternativa, jazz aj.  
 • kurzy tance a společenské výchovy
 • taneční kurzy základních škol
 • taneční pro manželské a spřátelené páry
 • taneční revue
 • Univerzita třetího věku |přednášky, výlety, promoce, besedy, testy, poradentsví aj.
 • kurzy paměti, jogy a další akce pro seniory
 • vánoční pořady
 • seniorské večery
 • maturitní plesy
 • firemní plesy
 • firemní večírky
 • módní přehlídky
 • konference a jiná nárazová setkání s požadavkem na vysoký počet účastníků
 • jevištní zkoušky dramatického oboru ZUŠ Karla Halíře
 • jevištní zkoušky tanečního oboru ZUŠ Karla Halíře
 • akce v gesci Města Vrchlabí | Sportovec roku, besedy s občany, akce, aj.

 

Kulturní dům Střelnice v roce 2022 pokračoval v podpoře vrchlabských spolků

 • Horal, Horálek, Fotospoušť, Okrašlovací spolek Vrchlabí, z.s. Včela, divadelní spolky Vlastík, Lipany, Krychličky a prostorách Kartonky spolek Divadelní klub a petanquový klub Vrchlabí a prostor Střelnice využili i jednotlivci využívající klubovny pro osobní hudební, výtvarný či jiný rozvoj. V dalších prostorách byly realizovány dílny, studentské workshopy i workshopy pořádané ve spolupráci s dalšími subjekty, filmové dílny a KD Střelnice pro řadu subjektů sloužila jako startovací místo pro venkovní akce.

Na dalších místech města Vrchlabí Kulturní dům Střelnice uspořádal např. XXVII. ročník Vrchlabského hudebního léta v prostorách kláštera sv. Augustina (série nedělních letních koncertů klasické hudby), dále Folklórní ozvěny (srpen, náměstí Míru), Živé náměstí (červenec, nám. Míru), Májové náměstí (květen, nám. Míru)…  

 

Hospodaření Kulturního domu Střelnice a prostoru Kartonka v roce 2022

HLAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST: 

Celková návštěvnost (KD Střelnice 21 040 a 13 500 Kartonka): 34 540 os.

Náklady:  10,628.416,48 Kč

Výnosy:  10,413.531,55 Kč 

Skladba výnosů:

nájmy 598.691,43 Kč

dary 493.602,14 Kč

příspěvek zřizovatele 5,250.000 Kč

dotační oprávky 183.618 Kč

mzdové náklady celkem: 2,800.403 KČ (7 osob podílejících se na 5,5 úvazku.)

dohody o provedení práce: 383.858 KČ

Výsledek hospodaření za hlavní činnost:  -214.884,93

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST:

Náklady: 943.202,87,- Kč

Výnosy: 1,158.087,80,-Kč  
Výsledek za hospodářskou činnost: 214.884,93,- Kč 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2022 skončil jako vyrovnaný.

 

2023

 

 

                                

 


 

 

 

 

Partneři

Škoda Auto
Generální partner vrchlabského hudebního léta
Partner kultruního domu střelnice
Picasso ACR design Petr Šuba Pekviz Caffé Botta hudy.cz U Zvonu Picasso Jona drinks CAPARTI Srub pod Medvědínem ČEZ Ingtours ATL Elektro Kavárna 7 štítů profi-sklo.cz Light Guide Systems Česká spořitelna Kněžická chalupa