Facebook

Program

Dvořákovo klavírní kvarteto

Datum po 25. 03. 2019 Čas 19:00 Místo KONCERT

6. koncert předplatitelské skupiny K - KLASICKÁ HUDBA

 

Dvořákovo klavírní kvarteto

Slávka Vernerová Pěchočová - klavír

Štěpán Pražák - housle

Petr Verner - viola

Jan Žďánský - violoncello

Na koncertě zazní skladby:

Gustav Mahler (1860 - 1911)        Klavírní kvartet a-moll (jednovětý)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)  Klavírní kvartet č. 1 g moll K.478

Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Klavírní kvartet Es dur op. 87

 

Vstupné: 200 Kč, studenti a senioři 150 Kč, registrovaní studenti VU3V 120 Kč.

Kulturní dům podporuje mladé hudebníky: děti do 12 let vstup zdarma! (Nutné si vyzvednout vstupenku)

PRODEJ NA MÍSTĚ!  NEČÍSLOVANÝ SÁL!

 

 Dvořákovo klavírní kvarteto 

Jde o soubor složený z předních umělců své generace s významnými mezinárodními zkušenostmi.

Všechny členy od počátku spolupráce pojí touha hrát komorní hudbu na nejvyšší možné úrovni tak, jak si ji osvojili u svých výjimečných pedagogů Josefa Vlacha a Ivana Moravce. 

 

Slávka Vernerová – Pěchočová – klavír:  Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu. Kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka bylo tématem práce teoretické a souborná nahrávka kompletního sólového i komorního Janáčkova díla nedílná praktická součást dizertace.Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. V témže roce s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).

Vernerová - Pěchočová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.Opakovaně se představila na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech a roku 2004 vystoupila v cyklu Matiné na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Byla angažována různými orchestry jako ČF, FOK, Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, a další s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBC Symphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně.Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka, Music and Beyond in Ottawa ad.

Vernerová - Pěchočová se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v duu Spring, je vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény. V letech 2008 - 2015 působila v Kinsky Trio Prague.

V roce 2010 natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro sólový klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii  CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10.     U téže společnosti natočila Vernerová - Pěchočová další dva kompaktní disky. Jednak v roce 2011 sólový recitál Chopin - Schumann a v roce 2013 tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.

 

 

 

Houslista Štěpán Pražák absolvoval plzeňskou konzervatoř u Radky Beranové a Romana Fedčuka. Již běhěm studia na konzervatoři spolupracoval jako sólista s orchestrem Divadla J.K.Tyla v Plzni. Účastnil se mnoha domácích i zahraničních mistrovských kurzů a stal se laureátem národních i mezinárodních soutěží (1.místo a laureát mezinárodní soutěže Louise Spohra v Německu). Jako sólista spolupracoval s celou řadou profesionálních orchestrů a vystoupil na mnoha domácích i zahraničních festivalech. Pravidelně spolupracuje se souborem Musica Bohemica a na svých koncertních turné po Evropě vystupuje s ruským pianistou Michaelem Kravtchinem. Od roku 2009 je hostujícím koncertním mistrem Orchestra Mitteleuropea di Udine v Itáli. Od roku 2014 je primáriem Českého filharmonického kvarteta.

 Houslista, violista a dirigent Petr Verner. Violu začal studovat u vynikajícího sólisty Jana Pěrušky. Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Jiřího Ziky v roce 1986. Následovala studia na pražské Akademii múzických umění u profesorů Milana Škampy, Lubomíra Malého a Jana Pěrušky (1986-1991). Zásadní význam pro jeho orientaci měla pak především osobnost českého houslisty a dirigenta prof. Josefa Vlacha. Zúčastnil se mezinárodních kurzů komorní hry u profesorů F. Beyera, Ch. Poppena a E. Feltze v Německu a u Melos kvarteta ve Švýcarsku. V roce 1985 se stal vedoucím skupiny viol Českého komorního orchestru a členem Vlachova kvarteta Praha, kde působil do roku 2005. S tímto souborem koncertoval v USA, Japonsku, Novém Zélandu a ve většině zemí Evropy. V současnosti vede velký třináctičlenný komorní soubor Verner Collegium a hraje v duu na housle i violu se Slávkou Vernerovou (The Spring duo). Petr Verner účinkoval sólově s řadou orchestrů (Pražský komorní orchestr, Jenaer Phillharmonie, Český komorní orchestr, Jihočeská komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr aj.). Jeho diskografie čítá již 40 CD s širokým komorním i sólovým repertoárem všech stylových období.

Petr Verner hraje na violu Antonio Mayerhoffer z roku 1772 po svém profesorovi Jiřím Zikovi.


 Violoncellista Jan Žďánský se narodil v roce 1979. Hru na violoncello studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Natáčí pro český, německý, dánský a rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival, Styriarte atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakouském Grazu ve třídě prof. Rudolfa Leopolda a téhož roku absolvoval stáž na Toho Gakuen University v Japonsku. Je zakládajícím členem Kaprova kvarteta. Od roku 2004 hraje v Grosses Orchester Graz. Vystupoval takřka ve všech zemích Evropy, USA, Japonsku, Bahrajnu a Číně. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748. Jan Žďánský je jednou z vůdčích osobností společnosti Domovem české hudby.

 

 

 


                                 

Partneři

ATL Elektro hudy.cz Pekviz Caffé Botta Havex auto Kozí plácek 127 Hendrych U Zvonu Hotel Labuť Jona drinks CAPARTI Srub pod Medvědínem ČEZ ACR design Kavárna 7 štítů profi-sklo.cz Light Guide Systems