Facebook

                        „Školní“ výlet VU3V Vrchlabí

V konzultačním středisku ve Vrchlabí jsme úspěšně zvládli první semestr, který nám opravdu zajímavě a srozumitelně přiblížil původ a důležitost čínské medicíny, hlavně jsme se mohli podrobně seznámit s minimálně třiceti druhy rostlin a jejich léčebnými účinky. Zjistili jsme, že převážnou většinu z nich známe a dokonce je můžeme pěstovat na svých zahrádkách. Určitě jsme všichni zvládli všechny ověřovací testy, včetně toho závěrečného.

Česká zemědělská univerzita v Praze – tvůrce a garant virtuálních přednášek v oblasti vzdělávání seniorů, věnuje tomuto svému „poslání“ opravdu velkou pozornost.

Na závěr tohoto semestru a k našemu milému překvapení zorganizovala zemědělská univerzita setkání studentů, a to z několika konzultačních středisek VU3V převážně z Královéhradeckého kraje. Setkání se konalo 28. ledna 2015 v Novém Městě nad Metují. V místním kině proběhl velmi hezky uspořádaný program. K přítomným studentům postupně promluvil starosta města, následoval pracovník místního muzea, který pro nás, studenty a ostatní hosty, připravil velmi zajímavou prezentaci města od dávné historie až po dnešek, ke které přidal vlastní komentář. Poté nás pozdravila manažerka VU3V Ing. Klára Nehodová. S potěšením kromě jiného uvedla, že je velký zájem o zpracované virtuální přednášky, a že mezi studenty jsou dva, kteří dosáhli věku 94 let  - to je úžasná odměna a potvrzení toho, že tahle práce má smysl.

Paní Nehodová poté předala zástupcům jednotlivých KS pamětní listy pro studenty.

Pomyslnou třešničkou na dortu tohoto slavnostního setkání byla tři taneční vystoupení místní ZUŠ. Moc hezký zážitek.

Setkání jsme ukončili závěrečným potleskem. Mnozí z nás si na delší dobu „dobili baterky“. 

Za zmínku také stojí, že organizátoři připravili pro všechny zúčastněné dopolední občerstvení a chutný oběd. 

Po obědě jsme si už sami prohlédli náměstí, pokochali se opravenými historickými budovami a nahlédli do obchůdků se zajímavými zbytečnostmi.

Závěrem jsme vykonali prohlídku zámku. Přestože tam byla zima jako v morně, prohlídku jsme si náležitě užili. Je zde k vidění mnoho zachovalého nábytku, nádobí a keramiky. Je to zřejmě tím, že zde rodina majitelů plnohodnotně žila až do druhé světové války. Mnoho nábytku a keramiky nechali vyrobit na počátku 20. století. 

Není bez zajímavosti, že majitelé – rod Bartoňů z Dobenína, kteří po válce žili v Kanadě, získali v restituci zámek zpět. Současný majitel zde nyní žije, v zámku však nebydlí, ale stará se o jeho údržbu a umožňuje prohlídky. Případným zájemcům o prohlídku doporučuji zvolit jaro nebo léto, je zde k vidění krásná zahrada včetně zdobného krytého můstku.

Jarní semestr

Po vánocích jsme měli možnost přihlásit se do dalšího semestru, který nás trochu zasvětí v oblasti

 Lidské zdraví

Začínáme v úterý 3. února, ke zdatné skupině 58 studentů se přihlásilo dalších 20 nových vzdělání chtivých „seniorů“. Věřím, že všichni se touto a dalšími podobnými aktivitami snažíme vzepřít se tomuto označení a hlavně chceme sami sobě dokázat, že nám ještě bačkory a gauč nic neříkají a ani nám nesluší – GAUDEAMUS IGITUR……  (radujme se tedy…)

Partneři

ATL Elektro hudy.cz Pekviz Caffé Botta Havex auto Kozí plácek 127 Hendrych U Zvonu Hotel Labuť Jona drinks CAPARTI Srub pod Medvědínem ČEZ ACR design Kavárna 7 štítů profi-sklo.cz Light Guide Systems